Begeleiding bij de uitrol van een nieuw programma (bijvoorbeeld een document management systeem) of bij de update van een applicatie (bijvoorbeeld Office 2007). Voorafgaand aan de implementatie van een document management systeem kan tijdens het geven van demon≠straties vastgesteld worden wat de wensen en behoeften van de verschillende groepen gebruikers zijn. Eventuele negatieve gevoelens kunnen worden opgevangen en bijgestuurd. Vaststellen van de juiste manier van communiceren over het onderhavige project.

Maken van testscripts om vast te stellen of een applicatie voldoet aan de gestelde eisen en kan worden uitgerold. Niet vanuit de technische kant, maar puur uit functionele motieven.

Bepalen of en op welke manier verschillende (groepen) medewerkers moeten worden getraind. CoŲrdineren van de implementatie en bewaken van de planning, termijnen en financiŽn en verslaglegging (bijvoorbeeld als projectsecretaris).