Automatische nummering, inspringen, etc.
 

 

 

 
 

DOCUMENTATIE * ORGANISATIE * IMPLEMENTATIE * TRAINING

Tjitske van der Werff biedt de combinatie van organisatie, implementatie, documentatie en trainingen, aangepast aan de wensen en behoeften van uw organisatie. Zij staat een praktische aanpak en uitvoering voor.

Het aanpassen of vernieuwen van uw huisstijl en het maken van sjablonen behoort tot de mogelijkheden, maar ook is zij bekend met werkzaamheden als het in kaart brengen van de procedures van een bepaalde afdeling, het opzetten van een introductieprogramma voor nieuwe medewerkers en het geven van verdiepingscursussen Word. Of een iets meer omvattend project als de implementatie van een document management systeem; vanaf het vaststellen van de inrichting voor de verschillende afdelingen tot de trainingen en de nazorg kan zij u ondersteunen.

Communicatie en documentatie zijn onderdelen die bij alle
onderdelen een rol spelen. Dit kan de berichtgeving op intranet
zijn of het documenteren van een programma of werkwijze: belangrijk om aandacht aan te besteden.

Zij heeft o.a. functies vervuld als bureaumanager, docent, opleidingsco÷rdinator, projectco÷rdinator en projectsecretaris.